Mr. Śledź czyli Artur Śledź Śledzianowski, aktor, performer współtwórca kolektywu Centrala Rybna oraz licznych projektów parateatralnych, min. Teatr im Kołpaka, Kosaara Group. Aktor poznańskiego teatru USTA-USTA Republika. Spiker w audycji Gutbaj Poznań- koktajl polski emitowanej w poznańskim radiu Afera.